W ynajmij pojemniki na odpady i kontenery o zróżnicowanej pojemności oraz przeznaczeniu. Oferujemy wsparcie w czasie remontów, prac budowlanych i rozmaitych prac porządkowych.

Zapraszamy do zamówienia kontenerów oraz pojemników na odpady (zarówno zmieszane jak i segregowane). Wszystkie zamówione u nas kontenery i pojemniki dostarczymy i odbierzemy sprzętem własnym w wyznaczonym i umówionym czasie. Gwarantujemy, że wszystkie odpady trafią zgodnie ze swoim oznaczeniem we właściwe miejsca. 

firmy wyburzeniowe dolny śląsk, kostka brukowa ceny dolnośląskie, kostka brukowa legnica, koszenie trawy dolnośląskie, koszenie trawy legnica, zieleń legnica

Postaw na wygodę – najem pojemników i kontenerów

Nie zawsze kupienie pojemnika jest najodpowiedniejszym rozwiązaniem. W wielu przypadkach, gdy podejmujemy się prac remontowych, budowlanych czy porządkowych, to właśnie wynajęcie pojemników na odpady będzie rozwiązaniem znacznie korzystniejszym i wygodniejszym. Pojemniki po zapełnieniu zostaną odebrane, a dla nas zniknie problem samodzielnego organizowania transportu. Oferujemy zarówno pojemniki do segregowania różnego rodzaju odpadów jak również kontenery, które szczególnie dobrze spełnią swoją rolę w przypadku prac budowlanych i remontowych. 

 Nasze kontenery zabezpieczone są mocnymi siatkami, które zabezpieczą odpowiednio ładunek przed wypadnięciem w czasie transportu. Nasza firma odbierze we wskazanym czasie zamówione przez Ciebie pojemniki na odpady i kontenery oraz odwiezie we właściwe dla danego surowca miejsca.


Gwarantujemy szeroki wybór pojemników na odpady zmieszane oraz segregowane od 120 -1100 l oraz kontenerów transportowych o zróżnicowanych parametrach. Działamy szybko i punktualnie. Dla Twojej wygody. 


Oferujemy najem:

- pojemników na odpady segregowane

- pojemników na odpady zmieszane

- kontenerów